dimarts, 26 de novembre de 2013

Indíbil i Mandoni, 20 de vovembre de 1977